Skog
Foto: Treteknisk

Prisregulering på rene skogeiendommer fjernes

Stortinget vedtok 13. juni å fjerne prisregulering på rene skogeiendommer. Det legger til rette for økt verdiskapning.

En industriell utvikling basert på skog forutsetter forutsigbar, stabil og effektiv tilgang på råvarer. Stortingets vedtak om å oppheve prisreguleringen på rene skogeiendommer og eiendommer med inntil 35 dekar jord gir økte muligheter for verdiskaping.

- Treindustrien er svært fornøyd med at Stortinget har lyttet til næringen. Dette er med på å legge forholdene til rette for en rasjonell eiendomsstruktur på lang sikt, sier adm. dir. Heidi Finstad i Treindustrien.

Verdikjeden Skog og Tre har henvendt seg til Landbruksministeren for å utvikle et mer dynamisk eiendomsmarked som stimulerer til økt omsetning av skog. Målet har vært å få passive, ubevisste skogeiere til å selge skogen til noen som ønsker å drive aktiv næringsvirksomhet og forvalte skogen på en bærekraftig måte.

- Dette er et steg i riktig retning for å bedre rammebetingelsene for treindustrien, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.