Sjekkliste
Illustrasjon:: Pixabay Gerd Altmann

Produkttilsyn viktig del av markedsutviklingen

Bruk av tre er stadig økende og kravene til dokumentasjon er omfattende. Derfor har Treindustrien bedt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om tilsyn for å påse at produsenter, importører og distributører av brannbehandlet kledning har nødvendig dokumentasjon på plass.   

DiBKs forum for tilsyn er en viktig samarbeidsarena for produsentene i byggenæringen, der alle produsenter kan gi innspill til årlige tilsynskampanjer. I år har Treindustrien spilt inn et ønske om tilsyn med brannbehandlet trepanel til utvendig bruk. Bruk av tre i bygg, inkludert brannbehandlede fasader er stadig økende. Som et ledd i den positive markedsutviklingen mener Treindustrien det er viktig med forebyggende arbeid. 

- I utviklingen av en seriøs byggenæring er det viktig for Treindustrien at alle produsenter, importører og distributører av byggevarer og produkter påser at produktet er dokumentert i samsvar med regelverket. Det inkluderer teknisk dokumentasjon, sertifisering og produktdokumentasjon, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

- Gjennom tilsynsfunksjonen bidrar DiBK også til kompetanseutvikling i markedet, noe Treindustrien mener er viktig for å styrke norsk byggenæring i en global konkurransesituasjon. 

DiBK har sendt ut anmodning til ulike aktører om tilsyn, hvor det også vurderes testing av produktene. Treindustrien er svært positive til at DiBK prioriterer dette produktområdet, i tillegg til tilsynskampanjer som allerede er i gang for stålprodukter, veirekkverk, glassrekkverk og bygningsmoduler.