Flishaug
Foto: Bergene Holm

Satsing på biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff gir store muligheter for norsk treindustri! At Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent i 2017 og legger opp til en ytterligere opptrapping frem mot 2020 er gledelig. Når veksten skal skje ved bruk av bærekraftig biodrivstoff fremmes innovasjon og industriell vekst i norsk treindustri.

-  Det har lenge blitt snakket om bioøkonomien. Krav om økt omsetning av avansert biodrivstoff er et konkret virkemiddel som gir industrien rammebetingelser til å satse offensivt, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Det foreligger nå konkrete initiativ blant Treindustriens medlemsbedrifter om storskala produksjon av biodrivstoff basert på restprodukter fra skogbruk og treindustri. Ved å utnytte overskudd av både massevirke, skogsavfall og sidestrømmer fra treindustrien som sagflis, bark, sagspon og avkapp kan man lage avansert biodrivstoff uten at dette går ut over matproduksjon. Etter nedleggelse av papirproduksjon i Norge er det kritisk å finne alternative anvendelser for massevirke og biprodukter.

- Omsetningskravet er et svar på utfordringene næringen har hatt, sier Finstad.

Treindustriens primære marked er byggenæringen.

- Ved å få opp lønnsomheten for biprodukter økes innovasjonsevnen i hele verdikjeden, inkludert byggenæringen, sier Finstad.

Satsing på avansert biodrivstoff vil dermed være et viktig bidrag for å kunne utvikle konkurransedyktige løsninger i byggesektoren.

- Treindustrien må spille en rolle for at byggenæringen skal nå klima- og miljømål, da må skogen tas i bruk på en bærekraftig måte.