42317.jpg

Seminar om ombruk

10. november kan du høre mer om ombruk av byggematerialer i seminar-serien Brød og Miljø. Du møter miljørådgivere, ingeniører og arkitekter, som alle på ulikt vis jobber med ombruk og bevaring.

I seminar-serien Brød og Miljø handler det om ombruk 10. november. Meld deg på her!

Du møter miljørådgivere, ingeniører og arkitekter, som alle på ulikt vis jobber med ombruk og bevaring. De presenterer utfordringene innenfor feltet i dag – men også med et frampek på hva vi kan vente oss. Frokostarrangementene Brød & Miljø er gratis, men krever påmelding. Arrangementet foregår på Arkitektenes Hus, der det vil bli servert gratis kaffe og frokost. Arrangementet strømmes også digitalt.

Program:

  • 08.00 Brød og kaffe!
  • 08.30 Velkommen
  • 08.32 Ombruk av byggematerialer i et bærekraftperspektiv.ved Hanna Katarina Walter, miljørådgiver hos Insenti og Vilde Vår Høydahl, prosjektingeniør hos Skanska. Walter og Høydahl er utdannet sivilingeniører og I 2020 skrev de masteroppgaven «Ombruk av byggematerialer i et bærekraftperspektiv». Hvilket potensial finnes for ombruksmarkedet? Og hva kan vi vinne på mer ombruk?
  • 08.47 Om lovverket og høringsforslag om dokumentasjon rundt brukte byggevarer. ved Ingunn Marton, senioringeniør. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) Ombruk av byggevarer er ofte komplekst, og lovverket og forskriftene er i stadig endring. Ingunn gir en introduksjon til lovverket i dag, og om det nye høringsforslaget rundt dokumentasjon av brukte byggevarer.
  • 09.00 Hva skal til for å få til mer ombruk i byggeprosjektene? ved Johanna Thurmann-Moe, miljørådgiver og daglig leder i Rehub.«Ombrukskartlegging skaper ikke bærekraft. Vi må sørge for at det faktisk blir implementert!» sier daglig leder og miljørådgiver i Rehub, Johanne Thurmann-Moe. Men hva skal til for å få til mer ombruk i byggeprosjektene? Rehub er en digital markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer som også bidrar med logistikk og andre behov i ombruksprosessen.
  • 09.15 Kan staten som utbygger bidra til mer ombruk? ved Avdelingsdirektør Lars-Petter Bingh og seniorarkitekt Dorina Dobning, Statsbygg. Lars-Petter Bingh vil fortelle om hvordan Statsbygg jobber for å sikre mer ombruk i fremtidige prosjekter. Seniorarkitekt Dorina Dobning kommer også, med Statsbyggs interne prosjekt for ombruk av bygg.
  • 09:25 Tandberg arkitekter ved sivilarkitekt Bjørn Tandberg og Bjørn Munch. Det mest klimavennlige er å bevare. Hvordan kan flere i byggebransjen få øynene opp for bevaring – og i stedet for å rive: ombruke bygg? Tandberg arkitekter har i en årrekke vært pådrivere for bevaring, og vil presentere konkrete løsninger der ombruk har bidratt til gode bygg, både gjennom CO2, energiregnskap – og arkitektoniske kvaliteter. 
  • 09:45 Spørsmål fra salen / samtale
  • Slutt kl. 10.00.

Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO i partnerskap, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Norsk Betongforening, Fabeko og Byggutengrenser i partnerskap. På Brød & miljø tilbys det gratis frokost, og arrangementene strømmes også direkte. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.