bilde seminar avtaler 1.jpg
Foto: Treindustrien

Seminar om produsentansvaret og handelsavtaler

Det var stor interesse da Treindustrien sammen med flere andre bransjeorganisasjoner arrangerte seminar om produsentansvar, lovverk og avtaler.

Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større garantiansvar ved salg av egne produkter. Treindustrien, Norske Trevarer, VA og VVS Produsentene og Byggevareindustriens Forening inviterte 12. desember til seminar om dette temaet.alt

Handelsleddet krever større garantier enn det som er nedfelt både i kjøpslov, forbrukerkjøpslov og normale standarder. Hvilke ansvar har leverandørene basert på normale balanserte avtaler og hvilket ansvar følger av handelsleddets krav til ytterligere garantiansvar?

Advokat Rune H. Petersen holdt foredrag der han tok opp følgende spørsmål:alt

  • Hvorfor er loven slik den er – hva sier historiske kjøpsavtaler?
  • Hva er «normale» balanserte avtaler?
  • Hva sier kjøpsloven og relevante standarder – standarder som er tilknyttet handelsnæringen /entreprisene?
  • Hva står det i kjedenes standardbetingelser?
  • Hvem og når kan krav rettes mot leverandør/produsentleddet?
  • Hvor langt strekker ansvaret seg?
  • Hvordan er rettsutviklingen /tvister vedørende eiendom og eiendomskjøp?
  • Hva skjer når en boligkjøper i et prosjekt klager og hvilke ansvar har da produsent/leverandørledd?

Du kan se videoopptak av foredraget på vår facebookside.