Massivtre.jpg

Standard for klimagassberegninger av bygg er klar

Det er utviklet en standard for klimagassberegninger av bygninger. Standarden gir en omforent metode for å beregne klimagassutslipp fra bygg.

Den nye norske standarden NS 3720 blir lansert 11.oktober på et frokostmøte hos Standard Norge

Standard Norge skriver om standarden at metodikken kan brukes for beregning av både fremtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp. Ved bruk av standarden får man mulighet til å identifisere tiltak både i kort og langt perspektiv. Samtidig vil resultater bli sammenlignbare og uavhengig av om beregningene er utført av ulike fagmiljøer og/eller ved bruk av ulike beregningsverktøy og –modeller.

Bruk av resultater og analyser basert på metoden som er beskrevet i standarden, vil gi grunnlag for endringer av rutiner, arbeidsmåter og praksis for byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, byggevareprodusenter, myndigheter og eiendomsforvaltere.