Modulvogntog 2.jpg

Statsbudsjettet: - Fylkesveinettet viktig for industriutvikling

Regjeringen forslår å bevilge 25 millioner kroner til å utbedre flaskehalser på fylkesveinettet. - En god start som må følges opp videre for å innfri løftene i NTP.

Norge har en effektiv industristruktur, kompetanse og tilgang på teknologi som gir svært gode muligheter for industriutvikling. Transport er en avgjørende rammebetingelse for norsk konkurransekraft, særlig for industrien og byggenæringen som har bedrifter over hele landet og frakter store volumer.

- Vi trenger en samferdselspolitikk som fremmer norsk verdiskaping. Norsk industri ligger ikke ved E6, men i klynger tilknyttet fylkesveinettet. Fjerning av flaskehalser på fylkesveinettet er en svært viktig rammebetingelse for å utløse muligheter i norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad

Forutsigbarhet nøkkel til industriutvikling

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 25 millioner kroner for å øke fremkommeligheten for større kjøretøy på fylkesveinettet.

- Det er positivt at Regjeringen nå går inn for at bruprogrammet skal finansieres over egen post på budsjettet til samferdselsdepartementet, og ikke overlates til allerede stramme rammer i fylkene, sier Finstad.

I NTP ligger det inne 300 millioner kroner fordelt på seks år for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet. Dette for å øke fremkommeligheten for større kjøretøy, spare miljøet og gi store kostnadsbesparelser. Treindustrien mener forutsigbarhet er viktig for å utløse investeringer i ny industriutvikling. 

- Forutsigbarhet er nøkkelen for investeringer. Forslaget til bevilgning for 2019 er en start. Vi ser fram til at regjeringen følger opp videre slik at løftene om 50 millioner kroner årlig innfris, sier Finstad.  

Norsk topografi er utfordrende med tanke på transport og kostnader. Treindustrien mener det er nødvendig med en offensiv og forutsigbar samferdselspolitikk for å utjevne konkurranseulemper for norske bedrifter.