IMG_5017.JPG

Mobiliserer mot kutt i NTP

Mandag 5. oktober adresserte Treindustrien sammen med en rekke næringslivsaktører behovet for samferdselssatsinger på næringstransport. Arrangementet fant sted hos Bergene Holm på Brandval.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har varslet kutt i Nasjonal Transportplan som vil bety at tiltak som i dag ligger inne i planen ikke vil få finansiering. Et bredt lag av næringslivsaktører samlet seg 5. oktober hos Bergene Holm på Brandval i Innlandet for å gi tydelig beskjed om hvilke konsekvenser det kan få. 

- At det skapes usikkerhet rundt grunnlaget for varslede satsinger i NTP er urovekkende. Tiltakene i transportplanen ligger til grunn for industrisatsinger og er en forutsetning for konkurransekraft, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.  

- At det skjer midt i koronakrisen, når det mest av alt er behov for å satse på aktivitet for å demme opp for krisen er ekstra ille. Aktivitet i byggenæringen er et viktig verktøy for å holde økonomien i gang, sier Finstad. 

alt

På arrangementet på Brandval hadde Treindustrien med Norskog, Treforedlingsindustriens forening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Lastebileierforbundet, NHO og Byggenæringens Landsforening. I tillegg deltok bedriftsrepresentanter fra Bergene Holm, Gausdal Bruvoll og Moelven. Prosess 21 som representerer prosessindustrien var også med. Kongsvinger kommune snakket om mulighetene for verdiskaping i regionen. Fra Regjeringen stilte statssekretær John-Ragnar Aarseth (H).  

Administrerende direktør i Bergene Holm AS, Erland Løkken fortalte hvor viktig effektiv transport er for bedriften, og for planlagt industriutvikling. 

- En tømmerterminal på Brandval vil styrke verdiskaping i hele regionen. Det gir vekstmuligheter for etablert industri og nye arbeidsplasser, sier Løkken.

alt

Treindustrien frykter fokuset på persontransport går ut over godstransporten. Det er behov både for mer effektiv veitransport med modulvogtog og for å flytte mer gods over på jernbane.  

- Dersom man ofrer næringstransporten går det ut over mulighetene til å nå klima- og miljømål og realisere det grønne skiftet, sier Finstad.  

Les utfyllende artikkel på bygg.no