El-varebil
Illustrasjon: Enova

Støtte til El-varebiler

I august åpner Enova en rask og enkel støtteordning for firmaer som vil benytte el-varebiler. Husk at du må søke før du bestiller bilen.

Støttetilbudet for innkjøp av el-varebiler er en del av Nullustslippsfondet, et fond fra Enova for effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i nærignstransporten. Fondet åpner i løpet av august 2019. 

  • Detaljene i støttetilbudet er ennå ikke klare, men Enova sier foreløpig dette:
  • Du må søke Enova om støtte før du bestiller bilen.
  • Det blir så enkelt å søke at du i prinsippet kan søte om og få innvilget støtten mens du er hos bilforhandleren.
  • Firma som er registrert i norsk foretaksregister kan søke.
  • Den som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøysregisteret er den som må søke.
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen.
  • Du vet hva du kan få i støtte før du søker fordi det blir standardiserte støttesatser basert på bilens motorytelse. 
  • Støttesatsene vil trappes ned over tid.

(Kilde: Enova)