Utsnitt Heidi 3 til nett.png

Strømvedtak i Arbeiderpartiet gir forventninger

Treindustrien er svært glad for at landsmøtet i Arbeiderpartiet har vedtatt et mål om lavere energipriser enn Europa, og at ren og rimelig energi fortsatt skal være et konkurransefortrinn for Norge. 

Siden strømpriskrisen traff har Treindustriens hovedbudskap vært at bedriftene må ha levelige strømpriser og at strøm fortsatt må være et norsk konkurransefortrinn. 

- Industriaktivitet i Norge trenger fremfor alt forutsigbarhet. Vedtaket fra landsmøtet i Arbeiderpartiet skaper forventninger om rask handling som virker. Vedtaket slår fast viktige premisser som nå må omsettes til konkrete tiltak og handling, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.  

- Markedssituasjonen for strøm har de siste månedene roet seg noe ned og gitt bedriftene et sårt tiltrengt pusterom i forhold til rekordprisene i 2022. Strømsituasjonen for bedriftene er fortsatt uavklart fordi man ikke vet når prisene stabiliserer seg eller stiger på ny. Det tilbys etter hvert fastprisavtaler som er bedre tilpasset bedriftene, allikevel er det fortsatt betydelig risiko knyttet til både prisnivå, volum strøm og bindingstid, sier Finstad. 

Håp om et snarlig løft for energieffektivisering av bygg

Markedet i byggenæringen er i kraftig oppbremsing, for tiden permitteres det i flere ledd. At  Arbeiderpartiet går inn for å gjennomføre en storstilt satsing på energieffektivisering, er derfor et meget viktig signal og svært positivt.  

- Det er god samfunnsnytte å bruke den ledige kapasiteten i byggenæringen til et energieffektiviseringsløft som også er med på å forlenge levetid på bygg. Energikommisjonen har pekt på at man kan spare rundt 20 TWh ved å energieffektivisere bygg. Det vil frigjøre energi til andre formål, redusere behovet for ny kraftutbygging. Nå brukes det mye penger på strømstøtte til husholdninger, det er fornuftig med tiltak som heller bidrar til varig reduksjon av strømregningen, avslutter Finstad.