Illustrasjon nytt regjeringskvartal
Foto: Statsbygg / Team Urbis. Arkitekt: Team Urbis

Tre skal bli viktig element i regjeringskvartalet

Det er tverrpolitisk enighet om at tre skal være et viktig element i regjeringskvartalet. Gir store muligheter for utvikling og samarbeid.

Treindustrien synes det er svært gledelig at en samlet kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ber Regjeringen «legge opp til at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet». Med det følges også ambisjonene i Regjeringsplattformen om økt bruk av tre opp på en god måte.

- Det er positivt at politikerne er fremoverlent og fremmer økt bruk av tre. Vi har overskudd av skogressurser og det er behov for å bruke fornybare materialer for å få ned klimagassutslipp, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

- Ved å etterspørre tre fremmes også innovasjon og industrialisering i byggenæringen, sier Finstad.

De siste dagene har det vært gjort et stort poeng av sikkerhetsaspektet knyttet til å bruk av tre i regjeringskvartalet, blant annet når det gjelder motstandsevne mot eksplosjoner. Treindustrien vil understreke at det er en selvfølge at man bygger sikre bygg.

- Det er klart vi skal ha løsninger som er dokumenterte og gode. De beste byggene får vi når ulike materialer kombineres slik at egenskapene kommer til sin rett.  Debatten har sporet helt av når man gir inntrykk av at Statsbygg nå må bruke tre for enhver pris uten å dekke grunnleggende krav til regjeringskvartalet. Det legges opp til at tre skal være et viktig element i byggene, ikke det eneste materialet, sier Finstad.

- Sikkerhetsaspektene er kun et av mange forhold som skal ivaretas. Og dette kan man finne løsninger på i materialkombinasjoner og ved å tenke nytt. Det utelukker ikke bruk av tre.

Regjeringskvartalet kommer til å bestå av en rekke materialer. Mulighetene til å få fram innovative løsninger og materialkombinasjoner som kan brukes også i andre bygg bør benyttes. Treindustrien ser fram til å samarbeide med andre materialgrupper for å bygge et solid, flott og bærekraftig regjeringskvartal.

Bygg.no kan du lese mer om innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen.