Heidi Finstad og Eli Bjørhovde Rindal.jpg

Administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad og prosjektleder Eli Bjørhovde Rindal som blir Treindustriens representant i FRIC.

Foto: Treindustrien

Treindustrien blir partner i nytt forskningssenter for brannsikkerhet

Treindustrien går inn som samarbeidspartner i det nyopprettede forsknings- og innovasjonssenteret for brannsikkerhet ledet av RISE Fire Research i Trondheim.

- Når måten vi bygger, bor og lever på er i endring, endres også forutsetningene og behovene knyttet til brannsikkerhet. Klimaendringer, solceller på taket, bruk av ladere og smart teknologi stiller nye krav til bygninger. Det skjer også utvikling innen nye konstruksjonsløsninger. Treindustrien ønsker å bidra til kunnskapsutvikling for gode bygg der tre er en del av løsningen, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Det nye forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) ledes av RISE Fire Research i Trondheim. Både NTNU og SINTEF er med som forskningspartnere, i tillegg til flere samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlige aktører. Sammen skal man utvikle kunnskap, løsninger og produkter for økt brannsikkerhet i bygninger. Norges Forskningsråd har bevilget 30 millioner kroner til etableringen.

Det foregår en rask utvikling innen teknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsløsninger. Det nye senteret har særlig fokus på hvordan dette endrer byggene våre og måten vi bygger på, og hvilke løsninger som må utvikles. FRIC skal være et ledende nasjonalt faaltgmiljø. Hovedmålet er å øke fagkunnskapen for å optimalisere og videreutvikle løsninger som ivaretar brannsikkerhet i bygninger.

- Vi er veldig fornøyd med å ha Treindustrien med på laget. Bygg i tre er en sentral del av prosjektet, sier Anne Steen-Hansen, sjefsforsker ved RISE og senterleder for FRIC.