heidi og eli

Bygg Reis Deg: Treindustrien inviterer til møte om brannbehandlet trevirke

Etterspørselen etter tre øker og stadig flere ønsker å benytte tre i fasader også i høyere bygg. Treindustrien inviterer til seminar under Bygg Reis Deg som gir en innføring i brannbehandlet trevirke og hvordan det skal dokumenteres. 

Det finnes ulike metoder for å behandle trevirket på som forbedrer treets egenskaper ved brannpåvirkning. Maling, lakk og impregnering er eksempler på brannbehandling med ulike behov for vedlikehold. Treindustrien opplever forvirring i markedet knyttet til markedsføring og dokumentasjon av brannbehandlet trekledning, og inviterer til møte for å klargjøre egenskapene, kravene og regelverket knyttet til disse produktene.  

Treteknisk Institutt går gjennom krav til produktdokumentasjon, ulike metoder for brannbeskyttelse av tre, samt vedlikeholdsbehov. Fra DiBK kommer Janneke Solem som skal snakke om tilsyn, oppfølging av regelverk og ansvarsforhold.  

Seminaret passer for alle som produserer, kjøper, selger eller bruker brannbehandlet trevirke; byggherrer, proffselgere, entreprenører, produsenter, rådgivende ingeniører, byggmestere og andre interesserte. Arrangementet er gratis og finner sted på Thon Hotel Arena i Lillestrøm torsdag 17. oktober fra kl 12.30 – 14.00.  

 

Påmelding her

 

Agenda  

12:30 - 12:40 Krevende bestillere v/Heidi Finstad, Treindustrien 

12:40 - 13:00 Krav til produktdokumentasjon v/Ivar Horsberg Hansen, Treteknisk Institutt 

13:00 - 13:30 Brannbeskyttelse av tre: metoder og vedlikehold ved utendørs bruk? v/Ulrich Hundhausen, Treteknisk Institutt 

13:30 - 13:50 Tilsyn, oppfølging av regelverk og ansvarsforhold v/Janneke Solem, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) 

13:50 – 14:00 Tre inn i fremtiden v/Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien