20220502 Sverige åpning 1.jpg

Treindustrien på agendaen under offisielt besøk i Sverige

Skog- og treindustri er et av de felles satsingsområdene som ble trukket fram under statsbesøket i Sverige. Treindustrien deltok som en del av den norske næringslivsdelegasjonen.

I anledning det norske statsbesøket til Sverige 2. - 3- mai har Treindustrien og flere aktører fra skog- og trenæringen vært med som del av næringslivsdelegasjonen. Både det norske kronprinsparet og det svenske kronprinsesseparet, samt næringsministrene i begge land har deltatt for å løfte det norsk-svenske samarbeidet. 

alt

Skog- og treindustri er et av de felles satsingsområdene som er trukket fram. Under besøket ble det blant annet skrevet under en avtale mellom de to regjeringene om styrket næringslivssamarbeid for grønn omstilling der skog- og trenæring er et av de prioriterte områdene.

Les avtalen her

Under konferansen ble det arrangert en egen sesjon om klimavennlige bygg og bruk av tre. Det ble også knyttet ytterligere kontakter mellom norske og svenske aktører. 

alt

Treindustriens adm. dir Heidi Finstad og styreleder Jørn Nørstelien

alt 

Kjell Arne Malo (NTNU), Rune Johnsen (Støren Treindustri) og Jørn Nørstelien (G3 Gausdal Treindustrier og styreleder i Treindustrien)
 

alt 

Håkon Haugli fra Innovasjon Norge åpnet seminaret om klimavennlige bygg i tre.

alt

Bård Folke Fredriksen fra NBBL snakket om mulighetene for flere boliger og samtidig nå bærekraftsmål ved å bygge på nye boliger på toppen av eksisterende blokker.

alt

Susanne Rudenstam fra Sveriges Trybyggnadskanseli snakket om fordelene med bygg i tre og utviklingen i Sverige.

alt

Trond Barli fra RVT delte erfaringer og fortalte om fordelene av prefabrikasjon.

alt 

Johan Åhlén fra Moelven Töreboda snakket om bærekraftig bygg i tre, og i kombinasjon med andre materialer. 

alt

Et knippe aktører fra skog- og tredelegasjonen