2020_1_Heidi Finstad_Foto_Ingar Sørensen.jpg

Treindustrien positiv til tilsyn med trekledning

DiBK har varslet et omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning. Treindustrien mener tilsyn bidrar til seriøsitet og utvikling i byggenæringen og er positiv til et slikt tilsyn.

- Kunnskapen fra tilsynet vil være nyttig og et viktig bidrag for både seriøsitet, kvalitet og innovasjon i byggenæringen, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Tilsyn er nødvendig for å være trygge på at bygningsregelverket etterleves. Det vil tilføre nyttig kunnskap om markedet og aktørene, og ikke minst gi et faglig bidrag knyttet til å vurdere regelverkets brukervennlighet, sier Finstad.

Treindustrien mener tilsynet også vil tilføre kunnskap som grunnlag for innovasjon slik at produsentene kan bidra til å ivareta forsvarlig og god byggkvalitet. Gjennom tilsynet vil det kunne identifiseres og dokumenteres eventuelle behov for å forbedre regelverket og veiledninger.

- Markedstilsynet har også en veiledende funksjon, som er avgjørende for at man kan være sikre på at regelverket etterleves, sier Heidi Finstad.

- Etter tilsynet med brannbehandlet kledning har det vært mye fokus på kledningsprodukter, og det at vi nå får et omfattende markedstilsyn er derfor bra for videre oppfølging og utvikling.

Les mer om tilsynet med behandlet trekledning på DiBK sine sider.