aromatic-board-bread-349608 .jpg

Treindustrien samarbeidspartner i Brød og Miljø

Treindustrien går inn som samarbeidspartner i Brød og Miljø. Frokostmøtene er møtested for inspirasjon og dialog knyttet til klima og miljø i BAE-næringen.

Treindustriens representant vil være prosjektleder Eli Bjørhovde Rindal.

— Brød og Miljø er en spennende arena og Treindustrien ser frem til å delta i dette samarbeidet. Miljøaspektet i byggenæringen og sirkulærøkonomi er temaer vi har høyt på agendaen, sier Rindal.

Frokostmøtet Brød og Miljø har siden 2005 vært et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Tema er tverrfaglighet og dialog. Det holdes fire møter og en befaring årlig.

 Samarbeidspartnerne med representanter er nå følgende:

  • Statsbygg - Zdena Cervenka
  • Innovasjon Norge – Krister Moen
  • Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) - Tor Børre Mosland
  • Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)-  Ingunn Marton
  • Treindustrien - Eli Bjørnhovde Rindal
  • Bygg21 – Jona Gangdal
  • Norske arkitekters landsforbund – Reidun Granberg

Årets første Brød & Miljø holdes onsdag 10. april på Litteraturhuset i Oslo. Møtet strømmes direkte til hele landet.

Les mer om Brød og Miljø