Treindustrien søker prosjektleder

Vil du jobbe med oss? Vi søker etter en utviklingsorientert prosjektleder som får en ledende rolle i å utvilke kriterier for økt bruk av tre i byggenæringen.

For å styrke kompetanse i trebasert industri er samspill med treindustrien, byggenæringen, Standard Norge, FoU-miljøer og myndigheter avgjørende i stillingen. Som prosjektleder får en muligheten til å påvirke europeiske og nasjonale prosesser knyttet til bioøkonomi, sirkulær økonomi og utvikling av en industrialisert og bærekraftig byggenæring.

Følgende arbeidsoppgaver er sentrale:

  • Faglig oppfølging for å legge til rette for tre som byggemateriale i sirkulær økonomi og i bioøkonomien
  • Faglig oppfølging av premisser for tre i kombinasjon med andre materialer
  • Oppfølging av utvikling av myndighetskrav og markedskrav
  • Faglig oppfølging og utvikling av industrielt byggeri i tre, hvor samspill med entreprenører, byggmestere og boligprodusenter er sentralt
  • Faglig oppfølging av standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Teknisk/faglig oppfølging av produktegenskaper knyttet til digitalisering og distribusjon i byggenæringen
  • Oppfølging av bærekrafts kriterier i kobling med tekniske premisser og utvikling av lovverket (byggeregelverket, avfallshåndtering, energi osv.)
  • Oppfølging av utviklingen av BREEAM i Norge
  • Oppfølging av norske muligheter i internasjonale prosesser som legger føringer for fremtidens byggeri i tre 
  • Delta i prosesser i utforming av lover og regler for å nå norske klimamålsetninger, også i samarbeid med nordiske bransjeorganisasjoner

 

Kvalifikasjoner:

Rett person har ambisjoner, er god relasjonsbygger og har politisk teft og forståelse. Vi søker en person med høyere relevant utdannelse og kompetanse innenfor områdene bygg og miljø. Trives du med utfordringer og ser muligheter i omstillingen samfunnet står overfor i et digitalt og grønt skifte, er det unike muligheter for karriereutvikling.

 

Treindustrien tilbyr:

Stillingen vil samarbeide med Treteknisk institutt og være en del av et spennende og meget godt arbeids- og fagmiljø i BNL- og NHO-felleskapet i Næringslivets hus på Majorstuen. Stillingen gir unike muligheter til å utvikle nettverk i byggenæringen, ulike industrisektorer, skognæringen, FoU-miljøene, og hos myndigheter. Internasjonalt samarbeid gir store utviklings-muligheter, både personlig og faglig. Stillingen er en unik mulighet til å bygge nettverk på ulike arenaer.

Stillingen rapporterer til Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien og styreleder i Byggskolen.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte:

Adm. direktør Heidi Finstad, mobil 97 60 25 43 eller epost

Søknaden sendes til Helene Amundsen på epost