Sjekkliste
Illustrasjon:: Pixabay Gerd Altmann

Treindustriens tiltaksliste

Treindustrien har utarbeidet en liste med tiltak på kort og mellomlang sikt i forbindelse med korona-situasjonen. Les den her

Treindustrien har en nøkkelrolle i flere verdikjeder; både byggenæringen, skognæringen, energisektoren og transportsektoren. Treindustriens medlemmer er leverandører både på hjemmemarkedet og på eksport. Treindustriens produkter er ulike bygningsmaterialer, produkter og løsninger til byggenæringen, flis og bark til energiformål som eksempelvis fjernvarme. Prosessindustrien er avhengig av sidestrømmer fra Treindustrien. Det jobbes nå på spreng for å delta i dugnaden for å hjelpe landet gjennom den alvorlige krisen hele samfunnet står i. Vårt mål er først og fremst å bidra til å sikre liv og helse. Samtidig er det prekært å sikre arbeidsplasser på kort og lengre sikt gjennom å holde hjulene i gang. Treindustrien har iverksatt en rekke tiltak i bedriftene og sammen med kundene for å opprettholde og trygge produksjon. Sammen med BNL og NHO jobbes det kontinuerlig for å kartlegge problemstillinger og komme frem til tiltak. Det gjøres fortløpende evaluering og vi vil løpende forslå nye tiltak.

Hensikten med våre forslag på kort og mellomlang sikt er:

  • Ivareta liv og helse
  • Opprettholde aktivitet
  • Sikre likviditet
  • Sikre transport
  • Være kreativ, se muligheter i begrensingene ved å sørge for opplæring, innovasjon og utvikling selv om det er krisetilstander

Se hele vår tiltaksliste i vedlegget

Det er også gitt innspill til Regjeringen fra en samlet BAE-næring med forslag til krisepakke rettet mot bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Les mer om det her.