modulvogntog moelven.jpg
Foto: Per Børke, Moelven

Vil testkjøre modulvogntog

Vegdirektoratet vil testkjøre modulvogntog ute i felten.

 

 

 

 

 

Stortingspresentant Sverre Myrli (Ap) har stilt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) et skriftlig spørsmål i Stortinget om modulvogntogordningen, der han spør om samferdselsministeren deler Statens vegvesens vurderinger, eller om han vil ordne opp i saken. Nå lover samferselsminister Ketil Solvik-Olsen å følge opp saken. Han opplyser til Byggeindustrien at Vegdirektoratet vil åpne opp for testkjøring av modulvogntog for å avklare sammenhenger mellom teoretisk simulering og praktisk kjøring.

Treindustrien har lenge jobbet for å få effekt av modulvogntogordningen. Viktige tilførselsveier fra norske industribedrifter til riksvei/stamveinettet er ikke åpnet for modulvogntog, og dermed kan ikke bransjen ta ordningen i bruk. Bruk av modulvogntog vil gi færre vogntog på veiene da de kan frakte mer trelast per kjøretøy enn ordinære vogntog. Dette vil gi store kostnadsbesparelser og positive miljøeffekter. Treindustrien ble høsten 2016 bedt av Vegdirektoratet om å prioritere ti viktige industristrekninger. Etter en vurdering ved hjelp av datasimulering ble disse likevel ikke åpnet da Vegvesenet oppdaterte veglistene i februar og april 2017.

Nå skal strekningene testkjøres med modulvogntog ute i felten. Testkjøring vil skje i samarbeid med Treindustrien. Resultatene vil avklare om det er behov for å evaluere vurderingskriteriene.

Les mer om saken her