bannerdigitalisering.png

Webinar: Klimagassberegninger og digitale EPD-data

2. februar arrangeres det webinar om klimagassberegninger, byggevarer og digitale løsninger - og hva det betyr for byggevareprodusenter.

Treindustrien, Byggevareindustrien, Betong Norge - Betongelementforeningen, Norsk Trevare,  VKE og BuildingSmart inviterer til et 2-timers seminar for å informere om aktiviteter som kan knyttes til klimagassberegninger, byggevarer og digitale løsninger som er under utvikling, og hva det betyr for byggevareprodusentene.

Målgruppe: Primært byggevareprodusenter og byggevareleverandører
Tidspunkt: 2. febr. Kl. 09.00-11.00
Teams: Lenke vil bli sendt i forkant av webinaret

MELD DEG PÅ HER

Både markedet og myndighetene stiller nye klimakrav til bygg. De kommende klimakravene i TEK vil utgjøre et minstekrav som må møtes, samtidig ser vi at mange ønsker å gå lenger enn dette. Klima- og miljødata for byggevarer er en sentral forutsetning for klimagassberegningene, og EPDer er de foretrukne informasjonskildene.
For å få effektiv distribusjon av klimadata og utarbeidelse av klimaregnskap jobbes det med digitale løsninger for distribusjon av EPD-data. Både boligprodusenter, entreprenører og byggevarekjeder har satt i gang aktivitet for møte de nye kravene. NOBB er i gang med å tilrettelegge for å levere digitale EPD-data basert på eksisterende EPDer. Flere byggevareprodusenter har fått henvendelse fra NOBB, og er i gang med å levere dette. Det skjer også tilpasninger hos EPD-Norge og lca.no som er en ledende aktør innen EPD- og EPD-generatorer med å tilpasse EPDer til maskinlesbart format.

Agenda:

 • Velkommen 09.00 – 09.05
 • Klimagassberegninger og klimadata. Hva, hvordan, hvorfor og hvem v/ Trine D. Pettersen, Byggevareindustriens forening 09.05 – 09.25
 • Maskinlesbare EPD-data 09.25 – 10.00
 • Videreutvikling av EPD-generatorene v/Ole Iversen, lca.no 09.25 – 09.35
 • Hva gjør EPD-Norge for at EPDer blir maskinlesbare? v/ Børge Heggen Johansen, EPD-Norge 09.35 – 09.45
 • Hva gjør NOBB for å tilgjengeliggjøre maskinlesbare EPD-data? v/ Kristine Bergendahl 09.45 – 10.00
 • Fylle på kaffekoppen 10.00 – 10.05
 • Bruk av maskinlesbare klimadata 10.05 – 10.35
 • Holte utvikler verktøy for klimagass-beregninger med basis i NOBB v/Harald Rosingaunet, Holte 10.05 – 10.15
 • Mestergruppen beregner klimagassutslipp for kataloghusene v/ Lars Fredrik Forberg, Mestergruppen 10.15 – 10.25
 • EBA og Grønn byggallianse utvikler norsk versjon av gratisverktøyet lcabyg.dk v/ Katharina Bramslev evt. EBA 10.25 – 10.35
 • Hva må byggevareprodusenter/leverandører gjøre, inkl. spørsmål/kommentarer/diskusjon? v/ Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien 10.35 - 10.55
 • Avslutning 10.55 – 11.00