Webinar - Hvordan redusere avfall fra treemballasje på byggeplass

Trebasert emballasje er en av de store enkeltfraksjonene av avfall på byggeplasser. Hvordan skal vi redusere avfallsmengdene og få mer sirkulære emballasjeløsninger?  Bli med på webinar 1. juni.

Redusert avfall fra byggeplassene er et viktig grep i den sirkulære økonomien.Trebasert emballasje er en av de store enkeltfraksjonene av avfallet på byggeplasser. Hva skal så til for å redusere disse avfallsmengdene?

Nye og etablerte aktører må tenke nytt for å bidra til en mer sirkulær trebasert emballasje. På dette frokostseminaret får vi bedre kjennskap til hvordan verdikjeden kan samarbeide for å redusere trebasert emballasjeavfall, deriblant trepaller.

Tid: 1. juni, kl. 8.30-10.00

Påmeldingsfrist: 31. mai, kl. 12.00

Påmelding her

Målgruppe: Materialprodusenter, grossister, entreprenører og handelsaktører

Program:

 • Velkommen v/ Trine D. Pettersen, BNLs Miljøforum
 • Grønt punkts rolle for redusert trebasert emballasje? v/ Svein Erik S. Rødvik, Grønt punkt
 • Hvordan bidrar Smartretur til å øke ombruk av paller? v/ Per Ivar Vinju, Smartretur
 • På logistikkreisen for pallene med JM og Glava v / Morten Trosterud, JM og Iver Kaspo, Glava
 • Hvordan levere treemballasje som møter nye behov - sammen med kundene? v/ Svein Olav Munthe, Aven Holmestrand  
 • Hvordan kan byggevarekjedene bidra til redusert trebasert emballasjeavfall?
  •  v/ Heidi Lyngstad, Maxbo
  • v/Gard Erik Dahl, Optimera
  • v/ Andreas Bergh, Byggmakker
 • Avslutning

Webinaret arrangeres av BNL i samarbeid med Virke og NHP 5-nettverket (Nasjonal handlingsplan for byggavfall)