Trelast.png

Webinar: Norsk økonomi, byggenæringen og trelast i et internasjonalt marked

Treindustrien inviterer til webinar 15. september. Temaet er norsk økonomi, byggenæringen og trelast i et internasjonalt marked - utviklingen framover. Webinaret er åpent for alle interesserte.

Treindustrien inngår i sammensatte verdikjeder og er en del av et internasjonalt marked. Sterk etterspørsel, prisoppgang på ulike byggevarer inkludert trelast, pandemi og ubalanse mellom tilbud og etterspørsel har betydning for markedsutviklingen fremover.

Treindustrien inviterer til webinar om markedsituasjonen i byggenæringen med følgende agenda:

  1.  Norsk økonomi fremover, med særlig blikk på byggenæringen v/ Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.
  2.  Markedssituasjon for trelastmarkedet fremover v/ Johan Freij, sjefanalytiker i Danske Bank, skog og landbruk.

Webinaret er åpent for alle interesserte.


For påmelding og lenke til Teams-møte send en e-post til Helene Amundsen i Treindustrien: helene.amundsen@treindustrien.no 
 

Invitasjon med agenda ligger også som vedlegg nederst på siden.