Medlemsservice

NHOs medlemssider Arbinn finner du en rekke nyttige verktøy og veiledninger for bedriften knyttet til:

 • Arbeidsrett
 • Arbeidsmiljø og HMS
 • Forretningsdrift
 • Arbeidsliv

Som medlem i Treindustrien er bedriften også en del av Byggenæringens Landsforening (BNL). BNL kan blant annet bistå med:

 • Juridisk hjelp i tariffspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, lønnssystemer, omorganisering og oppsigelser
 • Løpende orientering om aktuelle saker for bransjen
 • Hjelp i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
 • Rekrutterings-, fagopplærings-, etter- og videreutdannings- og lederutdanningsspørsmål
 • Rådgivning og hjelp i næringslivsspørsmål
 • Hjelp til kontakt med offentlige organer og myndigheter
 • Tilgang til viktige og oppdaterte markedsprognoser og statistikk
 • Utdanningstilbud, kurs og konferanser.
 • Veiledning vedr. forsknings- og utviklingsprosjekter

Treindustriens medlemmer får dekket årsavgift til PEFC