Høringsinnspill – endring i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 – 60 T totalvekt på veger BkT8