Høringsinnspill til Finansdepartementet - Nasjonalt statistikkprogram