Regnskap

Treindustrien ønsker elektronisk faktura (EHF) til:

Mail: 980308952@semine.net

Bankgiro: 6003.06.74955

Organisasjonsnummer: 980 308 952

Fakturaadresse: Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo

Vi ber om at fakturaer inneholder følgende opplysninger: 

  • Leverandørs bankkonto
  • Fakturanummer
  • Fakturadato
  • Forfallsdato
  • Kontaktperson
  • Eventuelt prosjektnummer