Utvalg og prosjektgrupper

Treindustriens valgkomité

 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS

 • Finn Hoel, GB Gran Tre AS

 • Rune Frogner, Moelven Numedal AS

 • Sverre Luktvasslimo, InnTre AS

Lederne i Trenettverket

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien og Byggskolen

 • Audun Øvrum, Treteknisk

 • Aasm. Bunkholt, TreFokus AS og TreSenteret 

 • Pasi Aalto, NTNU Wood

Treindustriens arbeidsgruppe for produktinformasjon

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS

 • Mette Wathne, Moelven Wood AS

 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS

 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS

 • Magnar Nystein, Bergene Holm AS

 • Bjørn Valsø, Kjeldstad AS avd. Levanger

 • Bjørnar Brøske, Møre Tre AS

 • Ole Aarbu, Stangeskovene AS

Treindustriens utvalg for trebeskyttelse (TUT)

 • Anders Grønli, leder, Moelven Østerdalsbruket AS

 • Kjetil Brødsjø, Bergene Holm AS

 • Lars Gulbrandsen,Bergene Holm AS, rep. i NIK

 • Odd Paulsen, Moelven Wood Prosjekt AS

 • Halvard Nørbech, Moelven Wood AS

 • Roar Voll, Alvdal Skurlag AS

 • Morten Damm, Treteknisk

 • Aasm. Bunkholt, TreFokus AS

 • Per Otto Flæte, Treteknisk

 • Tina Sletbak-Akerø, sekretær, Treindustrien

Treindustriens Industrielle forum

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Rune Johnsen, Kjeldstad Trelast AS

 • Rolf Solberg, Kjeldstad Trelast AS

 • Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll SA

 • Oskar Aarnes, Gausdal Bruvoll SA

 • Håvard Omholt, Bergene Holm AS

 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS

 • Rune Abrahamsen, Moelven Limtre AS

 • Trond Mæhlum, Begna Bruk AS

 • Svein Løvik, Talgø MøreTre AS

 • Sven Ove Carlsen, 1-2 Tre Elementproduksjon AS

 • Svein Olav Munthe, Aven Holmestrand AS

 • Espen Pettersen, Landheim Element AS

 • Per Arne Barli, Ringsaker Vegg- og Takelement AS

 • Kjetil Hustad, Ringsaker Vegg- og Takelement AS

 • Ole Kristian Lund, Are Treindustrier AS avd. Askim

 • Gunhild Furu, Are Treindustrier AS

 • Nils Olav Sætheren, Sætheren Element AS

 • Simen Kristiansen, Moelven Wood AS

 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS

 • Audun Øvrum, Treteknisk

 • Heidi Finstad, Treindustrien

Treindustriens Brannfaglige utvalg

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien

 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

 • Odd Paulsen, Moelven Wood Prosjekt AS

 • Sven Egil Holmsen, Moelven Multi3 AS

 • Lars Gulbrandsen, Bergene Holm AS

 • Arve Valsø, Teknos Norge AS

 • Even Andersen, Newsec AS

 • Geir Jensen, Cowi AS

 • Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri AS

 • Oskar Aarnes, Gausdal Bruvoll AS

 • Brynjar Ansnes Moe, Talgø MøreTre

 • Lars Lillegård, Talgø MøreTre

 • Mona Gran Sukke, Bergene Holm AS

 • Jon Arne Kjesbu, InnTre AS

 • Per Arne Barli, Ringsaker Vegg- og Takelement AS

Treindustriens HMS-utvalg

 • Paul Edvard Vittersø, leder, Bergene Holm AS

 • Heidi Finstad, Treindustrien

 • Terje Osen, Eidskog-Stangeskovene AS

 • Vanessa Quinche, Alvdal Skurlag AS

 • Trond Mæhlum, Begna Bruk AS

 • Ragnar Holm, Gausdal Bruvoll SA

 • Rolf Solberg, Kjeldstad Trelast AS

 • Anne-Catherine Amdahl, Moelven Industrier ASA

 • Reinhard Wichmann, Talgø MøreTre AS

 • Audun Øvrum, Treteknisk

 • Helene Amundsen, sekretær, Treindustrien

Treindustriens arbeidsgruppe for utvikling av HMS webkurs

 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS

 • Heidi Finstad, Treindustrien

 • Terje Osen, Eidskog-Stangeskovene AS

Treindustriens arbeidsgruppe for trestøv

 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS

 • Sjur Fløtaker, Moelven Wood AS

 • Frode Edvardsen, InnTre AS

Treindustriens arbeidsgruppe for aske

 • Heidi Finstad, Treindustrien

 • Paul Edvard Vittersø, Bergene Holm AS

Treindustriens referansegruppe for bionergi

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Kjell Olav Vestli, Eidskog-Stangeskovene AS

 • Odd Kjesbu, InnTre AS

 • Lars Storslett, Moelven Virke AS

Treindustriens samferdselsutvalg

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien

 • Per Børke, Moelven Wood AS

 • Kjell Messenlien, Bergene Holm AS

 • Terje Brende, Bergene Holm AS

Treindustriens Virkesforum

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien

 • Terje Brende, Bergene Holm AS

 • Lars Storslett, Moelven Virke AS

 • Carsten Bakke, Moelven Virke AS

 • Gisle Tronstad, InnTre AS

 • Sverre Luktvasslimo, InnTre AS

 • Per Morten Wangen, Eidskog-Stangeskovene AS

 • Oskar Aarnes, Gausdal Bruvoll AS

 • Monica Hagenborg Bakken, Begna Bruk AS

 • Jakob Trøan, Alvdal Skurlag AS avd. Vingelen

Treindustriens kommunikasjonsgruppe

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Magne Vikøren, Moelven Industrier ASA

 • Tone Bente Bergene Holm, Bergene Holm AS

Treindustriens utvalg for digitalisering

 • Tina Sletbak-Akerø, leder, Treindustrien

 • Øystein Holten, InnTre AS

 • Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll SA

 • Per Morten Wangen, Eidskog-Stangeskovene AS

 • Hege Voll Midtgaard, Bergene Holm AS

 • Mette Wathne, Moelven Wood AS

 • Magnar Nystein, Bergene Holm AS

 • Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri AS

 • Knut Bjørnar Sandseter, Gausdal Bruvoll SA

 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

 • Rune Johnsen, Støren Treindustri AS

 • Øystein Aarnes, Gausdal Bruvoll SA

 

 DELTAKELSE I ANDRE FORA

 

NOBB Kvalitetsforum

 • Christoffer Studsrød, Bergene Holm AS

Standardiseringsutvalget for elektronisk samhandling (SU)

 • Steinar Hovland, Moelven Wood AS

Standard Norge komite for Tre- og trebaserte Materialer SN/K 267

 • Audun Øvrum, leder, Treteknisk

 • Tina Sletbak-Akerø, komitemedlem, Treindustrien

Standard Norge komite for datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg og anlegg SN/K 374

 • Tina Sletbak-Akerø, komitemedlem og leder for arbeidsgrupper for trebaserte produkter, Treindustrien

Standard Norge komite for Miljøstandardisering i BAE-sektoren SN/K 223

 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

Standard Norges representantskap

 • Heidi Finstad, Treindustrien

Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR)

 • Anders Grønli, styreleder, Moelven Østerdalsbruket AS

 • David Bergene Holm, suppleant, Bergene Holm AS

NTRs teknikergruppe

 • Per Otto Flæte, Treteknisk

Norsk Impregneringskontroll (NIK)

 • Lars Gulbrandsen, styremedlem, Bergene Holm AS

Skog-Data AS

 • Lars Storslett, styremedlem, Moelven Virke AS

 • Kjetil Brødsjø, varamedlem, Bergene Holm AS

Norsk Virkesmåling

 • Terje Brende, styremedlem, Bergene Holm AS

 • Morten Kristiansen, styremedlem, Moelven Industrier ASA

 • Gisle Tronstad, varamedlem, InnTre AS

 • Lars Storslett, varamedlem, Moelven Virke AS

 • Heidi Finstad, medlem i valgkomiteen, Treindustrien

 • Per Morten Wangen, representant, Eidskog-Stangeskovene AS

 • Martin Hojem, representant, InnTre AS

 • Monica Hagenborg Bakken, vararepresentant, Begna Bruk AS

 • Finn Hoel, vararepresentant, Gausdal Bruvoll SA avd. Gran Tre

NoBio

 • Per Morten Wangen, styremedlem, Eidskog-Stangeskovene AS

PEFC Norge

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

FSC Norges interimsstyre

 • Lars Storslett, vararepresentant, Moelven Virke AS

BNL

 • Bjarne Hønningstad, styremedlem, Moelven Industrier ASA

 • Jørn Nørstelien, delegat i generalforsamling, Gausdal Bruvoll SA

 • Erland Løkken, varadelegat i generalforsamling, Bergene Holm AS

BNLs forhandlingsutvalg lønn

 • Erland Løkken, leder, Bergene Holm AS

 • Yngve Andreassen, Moelven Industrier ASA

BNLs kompetanseforum

 • Thomas Rosseland, Bergene Holm AS

 • Ståle Hunstad, Moelven Industrier ASA

BNLs miljøforum

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

BNLs prosjekt for digitalisering av byggenæringen, ledet av Jon Karlsen

Representanter i toppledergruppe: 

 • Erland Løkken, Bergene Holm AS
 • Bjarne Hønningstad, Moelven Industrier ASA

Representant i styringsgruppe:

 • Heidi Finstad, Treindustrien

Representanter i arbeidsgruppe for digital bransjestrategi: 

 • Øystein Holten, InnTre AS
 • Jørn Nørstelien, Gausdal Bruvoll SA
 • Per Morten Wangen, Eidskog-Stangeskovene AS
 • Even Rognan Lutnæs, Moelven Industrier ASA
 • Hege Midtgaard, Bergene Holm AS
 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

Representanter i arbeidsgruppe for felleskomponenter: 

 • Mette Wathne, Moelven Wood AS
 • Magnar Nystein, Bergene Holm AS
 • Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri AS
 • Knut Bjørnar Sandseter, Gausdal Bruvoll SA
 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

Representanter i arbeidsgruppe for bestillermakt: 

 • Rune Johnsen, Støren Treindustri AS
 • Hans Monsebakken, Bergene Holm AS
 • Øystein Aarnes, Gausdal Bruvoll SA

PDT Norge - arbeidsgruppe for etablering

 • Heidi Finstad, Treindustrien

Bygg og Bevar

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

Treretur

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

Fire Research and Innovation Center

 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

Verdikjeden Skog og Tre

 • Heidi Finstad, leder, Treindustrien

Forum for tilsyn i DiBK

 • Heidi Finstad, Treindustrien

CEI-Bois og EOS

 • Heidi Finstad, Treindustrien

CEI-Bois arbeidsgrupper

 • Heidi Finstad, Treindustrien

 • Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

 • Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien

EWI

 • Heidi Finstad, styremedlem, Treindustrien

WEI

 • Anders Grønli, styremedlem, Moelven Østerdalsbruket AS