Trelast - tilbud og etterspørsel i en global økonomi

Gjestekommentar på bygg.no 23.06.2021 av adm. dir i Treindustrien Heidi Finstad

Trelast - tilbud og etterspørsel i en global økonomi