Regjeringens strømpakke – treindustrien faller mellom to stoler 

Pressemelding fra Treindustrien 16. september

Innretningen på Regjeringens tiltakspakke for bedriftene i strømsituasjonen kan gjøre at treindustrien faller mellom to stoler. Bedriftene risikerer å falle utenfor den nye ordningen for fastprisavtaler og kan heller ikke bruke industrikraftavtaler. 

Regjeringen viste i dag til at det viktigste tiltaket for forutsigbarhet i strømsituasjonen framover, vil være bedre mulighet til å inngå gunstige fastprisavtaler. I de foreslåtte regelverksendringene i skatteregimet som skal legge til rette for dette, er det foreslått at virksomhet innen produksjon av trelast og varer av tre ikke skal inkluderes. 

- Det er helt avgjørende at Regjeringen og Finansdepartementet sørger for at treindustrien også kommer inn under ordningen for fastprisavtaler. Det er katastrofalt slik forslaget fra Finansdepartementet nå foreligger, sier Heidi Finstad, adm.dir. i Treindustrien. 

Finansdepartementet har vist til at virksomhet innen produksjon av trelast kan få industrikraftavtaler, men det krever både 7 års bindingstid og et svært høyt strømforbruk. For mange av virksomhetene i treindustrien er dermed slike avtaler ikke tilgjengelige eller et reelt alternativ.  

- Vi risikerer altså at våre bedrifter vil stå uten tilbud om gunstige langsiktige avtaler, slik Regjeringen legger opp til at kraftselskapene og strømleverandørene nå skal tilby næringslivet, sier Finstad. 

- Det gir en usikkerhet som er helt uholdbar, som følge av økte strømkostnader som både slår hardt ut på driftskostnadene og setter i fare de investeringene som er i gang for et grønt industriløft. Finansdepartementet må snarest klargjøre at skatteendringene for fastprisavtalene også skal gjelde trebasert industri, sier Finstad. 

Heller ikke innretningen på strømstøtteordningen treffer behovene til bedriftene i treindustrien fordi råvarekostnadene er så høye. Når støtteordningen baseres på strømkostnad som andel av omsetning treffer det dermed ikke treindustrien. 

- Ved å ta utgangspunkt i andre driftskostnader i henhold til regnskapslovgivningen ville ordningen ha truffet den faktiske situasjonen langt bedre. Økte strømkostnader slår nå hardt ut på bunnlinja til mange bedrifter i treindustrien. Når leverandørene rammes på denne måten, treffer det også byggenæringen indirekte, sier Finstad.