Revidert nasjonalbudsjett: - Byggenæringen må ikke bli salderingspost

Pressemelding fra Treindustrien 12. mai 2022

Treindustrien om revidert nasjonalbudsjett:

-Fornuftig å hindre overopphetet økonomi, men byggenæringen må ikke bli salderingspost

Det fornuftig at Regjeringen bremser pengebruken for å dempe inflasjonspresset, men byggenæringen må ikke bli salderingspost, mener Treindustrien

Regjeringen la i dag fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det varsles blant annet betydelig kutt i planlagte byggeprosjekter.

- Treindustrien har stor forståelse for at man i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i ikke kan overforbruke offentlige midler. Samtidig er det nødvendig å opprettholde sysselsetting og håndtere usikkerhet i markedet. Det offentlige utløser store deler av omsetningen i byggenæringen. Store kutt i offentlige byggeprosjekter vil få konsekvenser, og man kan ikke saldere Norges største fastlandsnæring med arbeidsplasser i hele landet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

Finstad understreker at dette handler om mer enn bare bevilgninger. Også det offentliges rolle som bestiller er viktig.

- Offentlige bestillere har en viktig rolle i å bidra til forutsigbarhet og risikoavlastning. For å bidra til robuste verdikjeder bør offentlige bestillere være med å ta risiko. I en tid med usikkerhet og rask prisutvikling på innsatsfaktorer, transport og annet må offentlige oppdragsgivere bidra til forutsigbarhet og balanserte avtalevilkår, sier Finstad.  

Også kommunenes rammer har stor betydning for byggenæringen og norsk byggevareproduksjon.

- Dersom kommunene nå strammer inn på vedlikeholds- og investeringsbudsjettene vil det slå rett ut i byggenæringen og arbeidet for å nå klima- og miljømål.

- Det er helt nødvendig å forlenge levetiden på dagens bygningsmasse i form av vedlikehold og oppgradering av bygg. Strømkrisen tydeliggjør behov for å spare energibruk i bygg for å frigjøre energi til andre formål. Det er behov for en betydelig satsing på energioppgradering av dagens bygningsmasse, og der spiller kommunene en stor rolle.  

- Regjeringen har i Hurdalsplattformen lansert en satsing på skog- og trenæringen. Treindustrien ser fram til at det i den nye Regjeringens budsjettframleggelse til høsten blir tydelige spor av en slik satsing, sier Finstad.