Russiske eksportrestriksjoner for trelast gir usikkerhet i markedet

Pressemelding fra Treindustrien 24.01.2022

Russiske eksportrestriksjoner har skapt usikkerhet i det globale markedet for trebaserte produkter, som også påvirker tilgang på varer, vareflyt og priser.

Nå tar EU russiske handelsrestriksjoner for treprodukter videre til Verdens Handelsorganisasjon (WTO).  Russland har blant annet økt tollen på eksport av treprodukter og redusert antall grenseoverganger for eksport av slike varer.

EU mener Russland bryter forpliktelser de har under WTO til å ha en eksporttoll på maksimalt 13–15 %. Russland har nå innført toll på 80 %. I tillegg er antall grenseoverganger for eksport av trebaserte varer til EU redusert fra mer enn 30 til kun 1 (Luttya i Finland). EU tar nå saken til videre behandling i WTO.

- Norske produsenter av byggematerialer i tre er en del av et internasjonalt marked. Russland har innført restriksjoner, og har mål om å øke videreforedling av tømmer nasjonalt. Det igjen gjør at Kina vender seg mot Europa. Dette påvirker også markedet her hjemme, når både råvaretilgang og ferdigvareflyt i Europa endres. Dette forsterker usikkerheten i det internasjonale markedet for trebaserte varer, preget av sterk etterspørsel og begrensninger i tilgang på varer. sier Heidi Finstad, adm.dir. i Treindustrien.

- De norske sagbrukene investerer for fullt for å øke produksjonskapasitet i Norge. Dette er svært viktig for å håndtere utviklingen fremover, sier Finstad.