Setter standarden for ombruk av tre 

Pressemelding fra Treindustrien 14.oktober 2022

“Alle” vil gjøre ombruk enklere, men hvordan skal det gjøres i praksis? Brukte byggevarer må være sikre og ha riktig kvalitet. Nå skal det lages standarder for testing og dokumentasjon av brukte trematerialer. 

Denne uka startet arbeidet med å lage standarder for brukte byggematerialer i tre opp i Standard Norges komite for tre og trebaserte materialer SN/K267. Arbeidet ledes av Audun Øvrum fra Treteknisk. Treteknisk har Norges fremste materialkompetanse på trevirke, og hva som må testes og vurderes for ulike typer byggematerialer i tre.  

- Det aller viktigste er materialer som har betydning for konstruksjonen. De må vi være sikre på har tilstrekkelig styrke og stivhet, sier Øvrum.  

Arbeidet med å lage standardene springer ut av Grønn Plattformprosjektet SirkTRE, ledet av Kristine Nore.  

- Bruk av tre basert på returtre må bli like enkelt som bruk av ferskt trevirke. I SirkTRE har vi mål om å snu halve strømmen av avfallstre, hvorav 20 % bør forbli heltre. Mest mulig bør kunne gjenbrukes konstruktivt. Dette må vi ha en standard for, sier Nore. 

I mai ble dokumentasjonskravene for omsetning av brukte byggevarer endret, slik at det ikke lenger er krav til å dokumentere egenskapene når varen omsettes. Det betyr imidlertid ikke at det er fritt fram. Brukte byggevarer må fortsatt ha riktige egenskaper for å være egnet til tiltenkt bruk og tilfredsstille kravene i Byggteknisk Forskrift.  

- For nye byggevarer er det produsenten som utarbeider dokumentasjon slik som ytelseserklæring etter gjeldende produktstandard. For brukte byggevarer kan det være helt andre ledd i verdikjeden som skal gjøre disse vurderingene, for eksempel en aktør som omsetter brukte varer eller en entreprenør. Da er det avgjørende at man har standarder å se til slik at det kommer tydelig fram hvilke egenskaper ved produktet som er kritiske, hva som skal dokumenteres og hvordan. Da blir det både enklere og sikrere å ombruke trelast og byggevarer i tre, sier Eli Bjørhovde Rindal, Fagleder for Teknologi og utvikling i Treindustrien som også deltar i arbeidet. 

Komiteen vil først se på standarder for konstruksjonsvirke, siden det er det mest etterspurte i markedet for ombrukt tre. Disse prøvingsstandardene vil beskrive hvilke vurderinger og eventuelt tester som skal gjøres avhengig av hva slags demontering treproduktene er utsatt for. En regner med at de første utkastene vil være klare i løpet av vinter/vår 2023 og Hauke Burkart er prosjektleder fra Standard Norge. 

- Det er stor interesse for sirkulær økonomi og ombruk og mange som vil bidra i arbeidet, men det er rom for flere. De som vil engasjere seg er hjertelig velkomne til å delta ved å kontakte meg. Særlig fra brukersiden ønsker vi mer deltakelse slik at en sikrer at brukerperspektivet også er ivaretatt, sier Burkart.