Digitalisering

Digitalisering kan være verktøy for bedre effektivitet, oppnå kostnadsreduksjoner og for å nå klima- og miljømål. Treindustrien deltar aktivt i oppfølgingen av Digitalt Veikart 2.0. 

Digitalisering av byggenæringen byr på store muligheter, men også noen utfordringer. Skal vi få effekten vi ønsker må norsk byggenæring digitalisere sammen! Derfor jobber vi tett med de andre bransjene i byggenæringen om dette. 

Det skjer store teknologiske endringer i verden. Digitalisering påvirker alle næringen, også norsk byggenæring, og påvirker måten vi jobber og løser oppgaver på, hvordan vi samhandler og kommuniserer. For byggenæringen kan digitalisering blant annet være verktøy for å nå mål om raskere byggetid, mer effektive produksjonsprosesser og klima- og miljømål.

Produktinformasjon blir stadig viktigere. Denne må kunne leveres digitalt og sømløst. Sporbarhet blir stadig viktigere. Det er mange aktører som samhandler i en produksjons- og byggeprosess. Det er avgjørende for norsk konkurransekraft at systemene "snakker sammen" på en effektiv måte slik at alle får informasjonen de trenger. For Treindustrien er det et viktig prinsipp at produsentene og leverandørene har eierskap til informasjon om sine produkter. 

Treindustrien deltar aktivt i BNLs arbeid med Digitalt veikart 2.0 og oppfølgingen av dette.