Befaring Modulvogntog Gausdal Bruvoll
Foto: Arild Aassvee, Gausdal Bruvoll

På befaring for å se på flaskehalser for modulvogntog

Næringslivet kan spare millionbeløp på å få åpnet viktige industristrekninger for modulvogntog. Ofte er det mindre tiltak som skal til.

Dersom Gausdal Bruvoll kunne tatt i bruk modulvogntog kunne treindustribedriften i Gausdal i Oppland spart 4,6 millioner kroner årlig i transportkostnader, ifølge beregninger bedriften har gjort. Med modulvogntog får man plass til mer last per kjøretøy og det blir færre lass å transportere. 

alt

- Med vår beliggenhet har vi ingen muligheter for transport på jernbane. Vi er helt avhengig av at veinettet er oppdatert slik at vi har noenlunde like konkurransevilkår med de som ligger ved jernbane eller veinett som takler modulvogntog, sier Jørn Nørstelien, administrerende direktør i Gausdal Bruvoll.  

 Tok initiativ til befaring

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) har engasjert seg i saken og tok initiativ til et møte med berørte bedrifter og besøk for å få se hva som skal til for å få åpnet viktige strekninger. Fredag 18. Januar arrangerte Treindustrien derfor befaring ved Gausdal Bruvoll og Eidskog Stangeskovene. Lokalpolitikere deltok også, og saken har også fått oppmerksomhet i media.

- Treindustrien er svært glad for engasjementet som vises. Nå er det viktig at arbeidet med å utbedre flaskehalsene kommer i gang, slik at veien kan åpnes for modulvogntog raskest mulig, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. 

Skal prioriteres i 2019

På strekningen fra E6 til Gausdal Bruvoll er det blant annet en trafikkøy i krysset på Segalstad som må justeres før man kan kjøre modulvogntog der. Treindustrien fikk like før befaringen beskjed fra Statens Vegvesen om at de vil prioritere tiltaket i 2019.  

- Det er positivt at det skjer noe. Nå forventer vi at veien blir åpnet raskest mulig i 2019, sier Finstad, og understreker: 

- Det er store muligheter for utvikling i norsk treindustri. Bedriftene satser innen høyere ferdigstillelsesgrad og nye konsepter.  Konkurransedyktige transportkostnader er en helt sentral rammebetingelse for innovasjon og utvikling.

Resultatene kommer

Treindustrien har i flere år jobbet for å få resultater av modulvogntogordningen. I 2018 ble flere strekninger åpnet, blandt annet ved Moelvens anlegg i Trysil.

Treindustrien fortsetter arbeidet med å få åpnet flere viktige industristrekninger, det gjelder blant annet strekninger i Hedmark som er viktig for Eidskog Stangeskovene og til Norske Skog Saugbrugs i Halden der det leveres store mengder biprodukter fra norsk treindustri.