FSC

Forest Stewardship Council

alt

Det foregår nå et arbeid med å utarbeide en nasjonal FSC-standard for skogbruk. 

Den norske NRA (nasjonal risikoanalyse) for Controlled Wood ble godkjent hos FSC internasjonalt 27. august 2018. 

Representanter fra både skog- og treindustri, miljøvernorganisasjoner og urbefolkning har vært med å utforme kravene til FSC Controlled Wood. Den norske risikoanalysen er viktig for de virksomhetene som har et Controlled Wood sertifikat, og som må implementere et Due Dilligence-system i henhold til kravene. 

Arbeidet med å få på plass en NRA har dannet grunnlag for å gå videre med å få på plass en nasjonal FSC-standard. En nasjonal FSC-standard er i prosess. Etter flere høringsrunder ble det endelige utkastet (pre-approval draft) sendt FSC International 16. februar 2020. Arbeidet med standarden er i siste avgjørende fase, før endelig godkjenning av FSC.