corona-4912807_1920 - Pixabay.jpg

Oppfølging av koronasituasjonen

Samlet informasjon til bedriftene i forbindelse med koronasituasjonen finner du her.

Treindustrien jobber sammen med resten av BNL og NHO med oppfølging av koronasituasjonen. Prioritet nummer en er selvsagt tiltak som har til hensikt å sikre liv og helse best mulig i situasjonen. Vi følger myndighetenes råd. Videre jobber vi med tiltak for å opprettholde drift i byggenæringen og treindustrien, redusere kostnader og byrde for bedriftene og sikre likviditet.

Det er gitt innspill til Regjeringen fra en samlet BAE-næring med forslag til krisepakke rettet mot bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Se vedlegg nederst på siden.

Treindustrien har utarbeidet en tiltaksliste med en rekke tiltak på kort og lang sikt for å sikre aktivitet.

Treindustrien og NHO anbefaler at bedriftene til enhver tid forholder seg til rådene helsemyndighetene gir. Det gjøres løpende vurderinger fra dag til dag om oppfølging av koronasituasjonen. Oppdatert informasjon til bedriftene finner dere på NHO og BNL sine sider.

Bedrifter bes ta kontakt med Treindustrien for å melde inn problemstillinger dere står overfor, slik at vi kan ta disse inn i oppfølgingen som pågår i regi av NHO og BNL, og bistå medlemmene våre på best mulig måte i en vanskelig situasjon.

Her får du svar

Medlemmer i NHO med arbeidsgiverspørsmål relatert til koronaviruset kan finne svar fra advokatene i NHO på nho.no

Arbeidsgivere i NHOs medlemsbedrifter kan logge seg inn og finne veiledere og maler om blant annet permittering på medlemssiden Arbinn

Arbeidsgivere som har spørsmål kan også ta kontakt via:

  • Telefon til medlemssenteret på 23 08 84 40
  • Chat: Logg deg på Arbinn.no og velg Kontakt. Medlemssenteret vil slik sette deg i kontakt med riktig person.

Treindustriens medlemmer kan også kontakte Treindustriens administrasjon.

Arrangementer

Planlagte møter i utvalg, arbeidsgrupper m.v. i Treindustrien vil så langt det lar seg gjøre gjennomføres digitalt via Teams/Skype.

Pressemeldinger

Relaterte saker

Tiltak for byggenæringen må komme nå

Appell om handling nå

Kompensasjonsordning til foretak for tapt omsetning

Krisepakkene: tiltak for bedrifter

Statens garantiordning for lån til bedrifter

Oversikt over nasjonale koronatiltak

Anbefalinger om smittevern på byggeplass

Godstrafikken kan gå som normalt

BNL - En krevende tid for byggenæringen

NHO - koronaviruset - råd til bedrifter

Innstramming av lokale smitteregler

Ny sjekkliste for håndverkere

Innlegg fra Treindustrien: Hold hjuklene i gang

Treindustriens tiltaksliste

Smitteverntiltak ved transport

Informasjon fra skatteetaten

Virksomheter med kritisk viktig samfunnsfunksjon - egenerklæring

Råd til BNLs bedrifter - likviditet